«Κρυφή» κρατά την έκθεση για το ελληνικό χρέος η ΕΚΤ

Η θέση της Κεντρικής Τράπεζας φαίνεται να είναι περισσότερο κοντά στην εκτίμηση του ΔΝΤ όσο αφορά τη βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους.

Δεν θα ολοκληρώσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) την αξιολόγηση της βιωσιμότητας του ελληνικού χρέους πριν τις αρχές του φθινοπώρου και μόνο αφού γίνουν και οι τελευταίες εγκρίσεις των μέτρων που συμφωνήθηκαν στο Eurogroup Ιουνίου από τα ευρωπαϊκά κοινοβούλια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αρχές Οκτώβρη είναι η πιθανότερη χρονική στιγμή για την ολοκλήρωση της Έκθεσης. Ακόμα και τότε όμως η Έκθεση αξιολόγησης δεν θα δημοσιοποιηθεί, αλλά θα γίνει γνωστή έμμεσα από την στάση της ΕΚΤ όσο αφορά την ένταξη ή μη των ελληνικών ομολόγων στο QE.

Η θέση της ΕΚΤ φαίνεται να είναι περισσότερο κοντά στην εκτίμηση του ΔΝΤ όσο αφορά την βραχυμεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους. Συγκεκριμένα η Γερμανία αναγνωρίζει την βιωσιμότητα του χρέους μέχρι και το 2032, αλλά και για μερικά χρόνια μετά, μέχρι τα μέσα της δεκαετίας. Ωστόσο, η ΕΚΤ βρίσκεται στην ίδια σελίδα με το ΔΝΤ και όσον αφορά την μακροπρόθεσμη εικόνα του χρέους και την πολύ πιθανή υπέρβαση του 20% ως ποσοστού του ΑΕΠ των δαπανών ετήσιας εξυπηρέτησής του μακροπρόθεσμα.

Για τον λόγο αυτό διαχέεται τις τελευταίες ημέρες ανεπίσημα μια «δυσφορία» για τις πρόσφατες ανακοινώσεις από πλευράς Κομισιόν, σύμφωνα με τις οποίες οι εκτιμήσεις της ΕΚΤ και του ESM ταυτίζονται με εκείνες της Κομισιόν που αποκλίνουν σημαντικά από την πρόσφατη Έκθεση του ΔΝΤ όσο αφορά ειδικά την μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του χρέους.

Σε κάθε περίπτωση παρόλο που η ΕΚΤ επιβεβαιώνει την βραχυμεσοπρόθεσμη βιωσιμότητα του χρέους, οι επιφυλάξεις της αποτυπώνονται στην κάθετα αρνητική στάση της απέναντι στο ενδεχόμενο μελλοντικής ένταξης των ελληνικών ομολόγων στο πρόγραμμα επανεπένδυσης του QE, υπό τις τρέχουσες συνθήκες non investment grade διαβάθμισης των ομολόγων από τους Οίκους αξιολόγησης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι θεωρείται δεδομένη υπό συνθήκες ολοκλήρωσης του προγράμματος, η αναβάθμιση έως και βαθμίδας ΒΒ- ή ΒΒ μέχρι το τέλος του έτους από έναν τουλάχιστον εκ των Οίκων αξιολόγησης.

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ:  FORTUNEGREECE.COM