Αίτημα παράτασης φορολογικών δηλώσεων και του Συνοπτικού Πίνακα Πληροφοριών του Φακέλου Τεκμηρίωσης Τιμών Ενδοομιλικών Συναλλαγών

Θεσσαλονίκη 23-7-2018                               

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

κ. Ευκλείδη Τσακαλώτο

Κοινοποίηση:

1. Υφυπουργό Υπ.Οικ. κα. Αικατερίνη Στέργιου Παπανάτσιου
2. Διοικητή Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων κ. Γεώργιο Πιτσιλή
3. Πανελλήνια Ομοσπονδία Οικονομολόγων Ελευθέρων Επαγγελματιών Ελλάδος (Π.Ο.Ο.Ε.Ε.Ε.)
        
Θέμα: 1) Χρόνος υποβολής φορολογικών δηλώσεων Φ.Π. και Ν.Π. φορολογικού έτους 2017. 2) Χρόνος υποβολής του  Συνοπτικού  Πίνακα Πληροφοριών του Φακέλου Τεκμηρίωσης Τιμών Ενδοομιλικών Συναλλαγών έτους 2017.

Κύριε Υπουργέ,Ήδη από τις 12/06/2018 διατυπώσαμε αίτημα για να δοθεί παράταση το χρόνο υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2017. Το υπουργείο οικονομικών ανταποκρίθηκε στα αιτήματα διαφόρων φορέων και όρισε ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των παραπάνω δηλώσεων την 26/07/2018 αντί της 30/06/2018. Μεταξύ των άλλων διατυπώσαμε και την εξής θέση «πιστεύουμε, στην παρούσα φάση, ότι είναι αναγκαία η άμεση ανακοίνωση παράτασης στην καταληκτική ημερομηνία  υποβολής των φορολογικών δηλώσεων Φ.Π. και Ν.Π. τουλάχιστον έως τις 31-08-2018, για την ομαλή διεκπεραίωση της όλης διαδικασίας με στόχο την αποσυμφόρηση στο σύστημα υποβολής και τη διευκόλυνση των φορολογουμένων φυσικών και νομικών προσώπων για την απρόσκοπτη εκπλήρωση μιας σημαντικής υποχρεώσεώς τους, αλλά και για τη διευκόλυνση των επαγγελματιών συναδέλφων λογιστών που εξυπηρετούν επαγγελματικά αυτούς τους φορολογούμενους». Επειδή η άποψη αυτή σήμερα τέσσερεις μόλις ημέρες πριν τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των παραπάνω δηλώσεων παραμένει επίκαιρη, ζητούμε να δοθούν:

1) Παράταση στο χρόνο υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος και να ρυθμιστεί αναλόγως και ο χρόνος καταβολής των δόσεων που προκύπτουν από τις σχετικές εκκαθαρίσεις.

2) Να δοθεί παράταση και στο χρόνο υποβολής του Συνοπτικού Πίνακα Πληροφοριών του Φακέλου Τεκμηρίωσης Τιμών Ενδοομιλικών Συναλλαγών και αυτός να υποβληθεί  ένα μήνα μετά το πέρας υποβολής των δηλώσεων εισοδήματος.


Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.                                       
ΜΗΤΟΛΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ                             

Η Γενική Γραμματέας  

ΑΜΟΙΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ