Οι δανειστές δεν θέλουν καν η Αρχή να ενημερώνει το Οικονομικών, ενώ ζητούν να πάρει και αρμοδιότητες από τις ΔΟΥ

Σε ανεξάρτητο «βασίλειο» θέλουν να μετατρέψουν οι δανειστές την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), καθώς θεωρούν ότι πρέπει να λειτουργεί ανέλεγκτα και να μη δίνει λογαριασμό σε κανέναν (ίσως μόνο στις Βρυξέλλες)!

Στην έκθεσή τους για τη λειτουργία της ΑΑΔΕ, που φέρνει στην επιφάνεια το www.eforiakoi.org, οι «θεσμοί» (στο σημείο 50) χαρακτηρίζουν περιττή (!) τη διαδικασία γνωστοποίησης στο υπουργείο Οικονομικών εγκυκλίων και κανονιστικών αποφάσεων που εκδίδει η Αρχή. Ζητούν δε την αλλαγή της διαδικασίας, ακόμα και μέσω νομοθετικής παρέμβασης!

Υπενθυμίζεται ότι ήδη η ΑΑΔΕ απολαμβάνει λειτουργική ανεξαρτησία, διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια, και δεν υπόκειται σε έλεγχο από κυβερνητικά όργανα, κρατικούς φορείς ή άλλες διοικητικές Αρχές, αλλά σε κοινοβουλευτικό έλεγχο.Ο υπουργός Οικονομικών μπορεί να υποβάλλει προτάσεις και να παρέχει οδηγίες στην Αρχή σχετικά με τον στρατηγικό σχεδιασμό για την υλοποίηση της κυβερνητικής πολιτικής σε ζητήματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων της Αρχής και σε εξαιρετικές περιστάσεις. Οι δανειστείς προφανώς θέλουν να ανεξαρτητοποιηθεί πλήρως η ΑΑΔΕ. Οι προθέσεις των θεσμών αποτυπώνονται ανάγλυφα και σε άλλα σημεία της έκθεσης. Συγκεκριμένα, τονίζεται ότι απαιτείται νέο κύμα μεταρρυθμίσεων, προκειμένου να μετεξελιχθεί η ΑΑΔΕ σε «φορέα υψηλής απόδοσης και υπόδειγμα για τον δημόσιο τομέα».

Σύμφωνα με τους δανειστές, απαιτείται επίσης η δημιουργία ενός «νέου καθεστώτος» για τους Ανθρώπινους Πόρους (Α.Π.) της φορολογικής διοίκησης, για το οποίο αναφέρει, μεταξύ άλλων, την ανάγκη δημιουργίας ενός συστήματος βαθμολογίου με βάση τις θέσεις, που θα αντιστοιχεί καθήκοντα με βαθμό και αποδοχές.
Πρόκειται, όπως αναφέρει η έκθεση, για μια ευαίσθητη και πολύπλοκη μεταρρύθμιση, η οποία θα αποκλίνει από προηγούμενες πολιτικές ανθρώπινων πόρων του δημόσιου τομέα και θα έχει επιπτώσεις σε διάφορους τομείς: επιλογή, πρόσληψη, αξιολόγηση, προαγωγή, απονομή βαθμού, αποδοχές κ.λπ.

Αξιολόγηση

Εξάλλου, η έκθεση επισημαίνει την ανάγκη δημιουργίας ενός συστήματος αξιολόγησης και εξέλιξης, που θα δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην απόδοση του υπαλλήλου, υποβαθμίζοντας την προϋπηρεσία και τα εκπαιδευτικά προσόντα.

Οι δανειστές προτείνουν να καταργηθεί ο έλεγχος από όλες τις ΔΟY και η αρμοδιότητα να συγκεντρωθεί σε λίγα εξειδικευμένα περιφερειακά κέντρα. Ο αριθμός των υπαλλήλων που θα πρέπει να απασχολούνται στα υπάρχοντα και τα νέα ελεγκτικά κέντρα θα πρέπει να φτάσει τουλάχιστον στο 20% των υφιστάμενων υπαλλήλων. Προτείνεται να ενοποιηθεί η είσπραξη οφειλών σε έναν αριθμό περιφερειακών κέντρων και να διατεθεί σε αυτά τουλάχιστον το 10% του προσωπικού. Μέχρι να ολοκληρωθεί η δημιουργία των περιφερειακών αυτών κέντρων, θα πρέπει να καταργηθεί η αυτονομία των προϊσταμένων των ΔΟY στην αναγκαστική είσπραξη και ο έλεγχος να μεταφερθεί εξ ολοκλήρου στην κεντρική υπηρεσία.

Σύμφωνα πάντα με την έκθεση, παράλληλα με τη δημιουργία της Φορολογικής και Τελωνειακής Ακαδημίας, θα πρέπει να αναζητηθούν ευκαιρίες συνεργασίας και με εξωτερικά εκπαιδευτικά ιδρύματα. Το δίκτυο των σημερινών υπηρεσιών χαρακτηρίζεται από τους θεσμούς υπερβολικά ευρύ. Προτρέπουν τους αρμοδίους να προχωρήσουν με προσοχή στις αλλαγές, αποφεύγοντας μια προσέγγιση «μεγάλης έκρηξης», όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η έκθεση, που προτείνει επίσης η Υπηρεσία Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (ΥΕΔΔΕ) να αποκτήσει δυνατότητα βεβαίωσης φόρων και να μη γίνεται αυτό μέσω των ΔΟY.

Η έκθεση ζητά επίσης να εκκαθαριστεί το απόθεμα παλαιών υποθέσεων της ΑΑΔΕ για χρήσεις πριν από το 2012, λόγω της επαναφοράς της παραγραφής φορολογικών υποθέσεων. Τέλος, τονίζεται ότι η ΑΑΔΕ θα πρέπει να αποκτήσει το σύνολο του πληροφοριακού συστήματος και των δεδομένων (αναφέρεται στο τμήμα που σήμερα ανήκει στη ΓΓΠΣ).

Dimokratianews.gr