Ο χάρτης του ελληνικού χρέους - Που χρωστάμε και πόσα

Ποια τμήματα του χρέους πρόκειται να αναδιαρθρωθούν και ποια να αποπληρωθούν -Αναλυτικοί πίνακες

Ενώ οι αγορές χορεύουν στον ρυθμό της Ιταλίας και οι αποδόσεις των ομολόγων -μεταξύ των οποίων και των ελληνικών- τραβούν στην ανηφόρα, κορυφώνεται η διαπραγμάτευση για τη διευθέτηση του ελληνικού χρέους. Την Πέμπτη, θα πραγματοποιηθεί μια ακόμη συνεδρίαση του άτυπου οργάνου που λέγεται Ουάσινγκτον Γκρουπ στον Καναδά. Στο επίκεντρο της προσοχής θα βρεθούν η διάρκεια αποπληρωμής του χρέους, τα επιτόκια με τα οποία δανείζεται η Ελλάδα αλλά και το ενδεχόμενο να αποπληρωθούν ακριβά δάνεια της Ελλάδας (π.χ του ΔΝΤ) προκειμένου να αντικατασταθούν με άλλα φθηνότερα (π.χ του ESM). Ποια είναι όμως η πραγματική εικόνα του ελληνικού χρέους αυτή τη στιγμή; Ο ... χάρτης διαμορφώνεται ως εξής: 

Από τα αναλυτικά στοιχεία προκύπτει ότι:

  1. 1.Στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο εξακολουθούμε να οφείλουμε 10,441 δις. ευρώ. Το χρέος αυτό πρέπει να αποπληρωθεί από το 2018 έως το 2024. Αν αποπληρωθεί το χρέος του ΔΝΤ δεν υπάρχει δυνατότητα εποπτείας της χώρας από το Ταμείο. Η αποπληρωμή μπορεί να γίνει είτε πρόωρα (αν αποφασιστεί να εκταμιευτούν πόροι από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης) είτε στην… ώρα του.
  2. 2.Η Ελλάδα έχει εκταμιεύσει διμερή δάνεια από τις χώρες μέλη της Ευρωζώνης. Ανέρχονται στα 52,9 δις. ευρώ (σ.σ τα περισσότερα είναι από την Γερμανία) ενώ η αποπληρωμή τους ξεκινάει από το 2020 και φτάνει έως το 2041. Προς το παρόν δεν έχει ακουστεί κάτι για αναχρηματοδότηση ή επιμήκυνση των συγκεκριμένων δανείων κάτι που μπορεί να γίνει μόνο σε συμφωνία με τα εθνικά κοινοβούλια.
  3. 3.Τα δάνεια από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης ανέρχονται αυτή τη στιγμή στα 43.874 δις. ευρώ ενώ η περίοδος αποπληρωμής τους ξεκινά το 2034 και ολοκληρώνεται το 2060. Το ποσό αυτό θα αλλάξει και πάλι μέσα στον Ιούνιο αλλά και τον Αύγουστο όταν θα ολοκληρωθεί η εκταμίευση των κεφαλαίων από το 3ο δανειακό πρόγραμμα.
  4. 4.Το μεγαλύτερο κομμάτι του χρέους αφορά στα δάνεια που έχουν χορηγηθεί από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF). Είναι το τμήμα του χρέους για το οποίο συζητείται η επιμήκυνση στη διάρκεια αποπληρωμής ακόμη και κατά 15 χρόνια. Με τα τωρινά δεδομένα, η αποπληρωμή ξεκινάει το 2023 και φτάνει στο 2056. Η Γερμανία θέλει επιμήκυνση κατά τέσσερα χρόνια και το ΔΝΤ επιμήκυνση κατά 15 χρόνια προκειμένου η αποπληρωμή του χρέους να επεκταθεί έως και το 2070.
  5. 5.Οι οφειλές από δάνεια της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων ανέρχονται στα 7,985 δις. ευρώ.
  6. 6.Το ελληνικό δημόσιο χρωστάει στην Τράπεζα της Ελλάδας 2,847 δις. ευρώ.
  7. 7.Τα ομόλογα που διακρατούνται από την ΕΚΤ (SMP) ανέρχονται στα 9,545 δις. ευρώ και το μεγαλύτερο μέρος τους αποπληρώνεται έως το 2026. Για αυτά τα ομόλογα συζητείται η σταδιακή επιστροφή των κερδών που έχει αποκομίσει η ΕΚΤ στην Ελλάδα
  8. 8.Τα ομόλογα από την αγορά, έχουν περιοριστεί στα 39,988 δις. ευρώ. Το 2018 δεν υπάρχει καμία λήξη ενώ το 2019 πρέπει να καταβληθούν τρία δις. ευρώ και το 2022 άλλα τόσα.

Ο πίνακας που ακολουθεί αποτυπώνει το χρονοδιάγραμμα αποπληρωμής των δανείων του επίσημου τομέα, δηλαδή EFSF, ESM, ΔΝΤ και διμερή δάνεια

Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF)

Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας

Διμερή δάνεια από ευρωπαϊκές χώρες

Διεθνές Νομισματικό Ταμείο

ΣΥΝΟΛΟ

2018

0

1138

1138

2019

0

1968

1968

2020

0

706

1969

2675

2021

0

2074

1969

4043

2022

0

2645

1835

4480

2023

2302

2645

1284

6231

2024

2302

2645

278

5225

2025

2302

2645

0

4947

2026

2302

2645

0

4947

2027

2302

2645

4947

2028

2397

2645

5042

2029

2397

2645

5042

2030

2397

2645

5042

2031

2397

2645

5042

2032

2397

2645

5042

2033

2397

2645

5042

2034

2397

1089

2645

6131

2035

2397

1107

2645

6149

2036

2397

1124

2645

6166

2037

2397

1141

2645

6183

2038

2073

1162

2645

5880

2039

2073

1180

2645

5898

2040

2073

1197

1939

5209

2041

2073

1218

571

3862

2042

2073

1239

3312

2043

3500

1256

4756

2044

3500

1277

4777

2045

4083

1298

5381

2046

4483

1319

5802

2047

8733

1340

10073

2048

5533

1361

6894

2049

6583

1382

7965

2050

7083

1406

8489

2051

7178

2210

9388

2052

7317

2216

9533

2053

7632

2222

9854

2054

7965

2228

10193

2055

4238

2234

6472

2056

7238

2240

9478

2057

2246

2246

2058

2252

2252

2059

2260

2260

2060

2670

2670

ΣΥΝΟΛΟ

130911

43874

52900

10441

238126

Ο δεύτερος πίνακας αποτυπώνει την πορεία αποπληρωμής των δανείων που διακρατούνται είτε από την ΕΚΤ είτε από τις κεντρικές τράπεζες των χωρών της Ευρωζώνης. Πρόκειται για τα δάνεια ANFAs και SMPs

Ομόλογα που διακρατούνται από την ΕΚΤ (SMP)

Ομόλογα που διακρατούνται από τις ευρωπαϊκές κεντρικές τράπεζες (πρόγραμμα ANFA)

2018

1280

590

2019

4789

996

2020

1132

234

2021

2022

539

768

2023

2024

1091

215

2025

60

2026

697

240

2027

2028

2029

2030

88

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

17

116

ΣΥΝΟΛΟ

9545

3307

Στον τρίτο πίνακα περιλαμβάνονται και τα χρέη σε ομόλογα του ιδιωτικού τομέα. Η εικόνα είναι αυτή της 31ης Μαρτίου και αποτυπώνει και το πρόγραμμα επαναγοράς ομολόγων και την τελευταία έκδοση του 7ετούς δανείου

Ομόλογα

2018

2019

2960

2020

2021

2022

3005

2023

4906

2024

445

2025

3424

2026

212

2027

161

2028

6146

2029

165

2030

165

2031

129

2032

126

2033

6238

2034

154

2035

144

2036

166

2037

4951

2038

147

2039

135

2040

142

2041

137

2042

4768

ΣΥΝΟΛΟ

38826

Fpress.gr