Μέχρι την Δευτέρα 02/04/2018 η υποβολή των ΜΥΦ

Με την απόφαση ΠΟΛ. 1033/2018 του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων τροποποιείται η απόφαση Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ. 1022/2014 και καθορίζονται νέες ημερομηνίες υποβολής των καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών.

 Συγκεκριμένα η προθεσμία υποβολής των:

 

 

 Α) Συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών - προμηθευτών,από τους εκδότες, ανεξαρτήτως κατηγορίας των τηρούμενων βιβλίων τους(απλογραφικά ή διπλογραφικά) ή της απαλλαγής τους από την τήρηση αυτών,καθώς και της υποχρέωσης ή μη υποβολής περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α.και από τους λήπτες,υπόχρεους υποβολής περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α.,που τηρούν διπλογραφικά ή απλογραφικά βιβλία,για το ημερολογιακό έτος 2017(ΠΟΛ. 1022/2014) και

  Β) Συγκεντρωτικών καταστάσεων προμηθευτών από επιχειρήσεις χωρίς υποχρέωση υποβολής περιοδικής δήλωσης, το δημόσιο, τα ΝΠΔΔ και τους αγρότες για το ημερολογιακό έτος 2017 (ΠΟΛ. 1022/2014). μεταφέρεται από το Σάββατο 31/03/2018, λόγω αργίας, την Δευτέρα 02/04/2018.