Αυτή είναι η πρώτη απόφαση εξωδικαστικού συμβιβασμού για χρέη 691.392 ευρώ
Αυτή είναι η πρώτη απόφαση εξωδικαστικού συμβιβασμού για χρέη 691.392 ευρώ

Επτά μήνες μετά την ενεργοποίηση του μέτρου και η πρώτη οριστική απόφαση ένταξης στον εξωδικαστικό συμβιβασμό ρύθμισης επιχειρηματικών οφειλών είναι γεγονός.

Πρόκειται για υπόθεση δικηγορικής εταιρείας με χρέη προς το ΚΕΑΟ και λοιπους πιστωτές συνολικούς ύψους 691.392,55 ευρώ.

Όπως γράφει ο Ελεύθερος Τύπος, που φέρνει στο φως την υπόθεση, η σύμβαση αναδιάρθρωσης οφειλών οριστικοποιήθηκε στις 22.1.2018 και προσφάτως κατατέθηκε αίτηση επικύρωσης της στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών για να μπορέσει να αναρτηθεί στην πλατφόρμα της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους.

Στην απόφαση, επισημαίνεται πως η αποπληρωμή ποσού ύψους 191.905,08 ευρώ από τη συγκεκριμένη εταιρεία στο ΚΕΑΟ θα πραγματοποιηθεί ως εξής:

«Ρυθμίζονται οι οφειλές που γεννήθηκαν και βεβαιώθηκαν μέχρι την 31.12.2016 σε 120 ισόποσες δόσεις μηνιαίως. Διαγράφεται ποσοστό 85% επί των νομίμων προσαυξήσεων, τελών καθυστέρησης και λοιπών επιβαρύνσεων και ως εκ τούτου το ποσό της εν λόγω οφειλής ανέρχεται σε ποσό κεφαλαίου 179.742,12 ευρώ, πλέον 1.824,45 ευρώ για προσαυξήσεις κτλ.»

Πρακτικά αυτό σημαίνει πως η συνολική οφειλή της δικηγορικής εταιρείας προς το ΚΕΑΟ ανέρχεται σε 181.566,57 ευρώ και θα καταβληθεί σε 120 δόσεις, συνεχόμενες μηνιαίες, ποσού η πρώτη 1.513,62 ευρώ και 1.513,05 ευρώ καθεμία από τις 119 επόμενες.

Από εκεί και έπειτα η δικηγορική εταιρεία οφείλει 414.991,62 ευρώ προς δικαστικούς επιμελητές, ποσό που θα πρέπει να εξοφλήσει μέχρι τις 31.1.2019, όπως συμφωνήθηκε στο πλαίσιο του ν. 4469/2017. Πρόσθετη δέσμευση της οφειλέτριας εταιρείας αφορά σε αποπληρωμή χρέους συνολικούς ύψους 46.653,98 ευρώ προς άλλους δικαστικούς επιμελητές. Η αποπληρωμή της συγκεκριμένης οφειλής θα λάβει χώρα σε 46 συνεχόμενες μηνιαίες δόσεις, ποσού: οι 45 πρώτες 1.000 ευρώ η καθεμία και η τελευταία, δηλαδή η 46η ποσού 653,98 ευρώ. Η καταβολή των δόσεων θα ξεκινήσει αφού εξοφληθεί ο παραπάνω πιστωτής (μετά τις 31.1.2019). Η πρώτη δόση πρέπει να καταβληθεί μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου 2019 και οι υπόλοιπες 45 δόσεις μέχρι τις 15 κάθε επόμενου μήνα.

Τέλος, η δικηγορική εταιρεία θα πρέπει να καταβάλει συνολικό ποσό ύψους 38.841,87 ευρώ σε συνεργάτη των τελευταίων δικαστικών επιμελητών. Σε αυτή την περίπτωση η αποπληρωμή του χρέους θα πρέπει να γίνει επίσης μετά τις 31.1.2019.

Ειδικότερα, συμφωνήθηκε να πραγματοποιηθεί σε 39 συνεχόμενες μηνιαίες δόσεις, ποσού οι 38 πρώτες 1.000 ευρώ η καθεμία και η τελευταία, δηλαδή η 39η, ποσού 841,87 ευρώ.

Η πρόταση ρύθμισης των χρεών της δικηγορικής εταιρείας έγινε αποδεκτή από ποσοστό 63,60%.

Πηγή: http://www.newmoney.gr/