Η ανώνυμη καταγγελία δεν παρατείνει το χρόνο παραγραφής

Μία ακόμα απόφαση προερχόμενη από το Β΄τμήμα του ανώτατου δικαστηρίου, έρχεται ουσιαστικά να ενισχύσει το καθεστώς, που αφορά στο χρόνο παραγραφής φορολογικών ελέγχων.

 Επί της ουσίας η 172/2018, απόφαση την οποία έλαβε το ΣτΕ, κρίνει ότι δεν αποτελεί συμπληρωματικό στοιχείο η ανώνυμη καταγγελία για φοροδιαφυγή πολίτη, ενώ το ίδιο ισχύει και για τη λεγόμενη πληροφοριακή έκθεση φορολογίας ειδοσήματος του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος.

 

 

 

Η απόφαση ήρθε σε συνέχεια ανώνυμης καταγγελίας, σύμφωνα με την οποία 34 δικηγόροι υποπύπτουν στο αδίκημα της φοροδιαφυγής. Κατόπιν αυτής το ΣΔΟΕ διέταξε τη διενέργεια φορολογικών ελέγχων στους συγκεκριμένους δικηγόρους, προχωρώντας σε άρση του τραπεζικού απορρήτου για όλους τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς.

 Το ΣτΕ σχετικά με τη συγκεκριμένη υπόθεση αποφάνθηκε ότι «ο φορολογικός έλεγχος - ο καταλογισμός φόρου και ο πρόσθετος φόρος λόγω ανακριβούς δήλωσης - πρέπει να διενεργείται, κατ΄ αρχήν εντός της πενταετίας και κατά παρέκκλιση εντός της 10ετίας εάν περιέλθουν σε γνώση της φορολογικής αρχής συμπληρωματικά στοιχεία, δηλαδή στοιχεία αποδεικτικά της ύπαρξης μη δηλωθέντος φορολογικού εισοδήματος, τα οποία δικαιολογημένα δεν είχε υπόψη της η φορολογική αρχή κατά την πενταετία».