ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ

 Σας ενημερώνουμε ότι ο Σύλλογος Οικονομολόγων Λογιστών Νομού Θεσσαλονίκης συνεχίζει τη διοργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων, με σκοπό τη λεπτομερή κατάρτιση των συναδέλφων σε διάφορα επίκαιρα θέματα, με το μικρότερο δυνατό κόστος συμμετοχής.

Τα σεμινάρια που δρομολογούνται για υλοποίηση από τον  Δεκέμβριο 2017 είναι τα εξής:

 

 1. 1.Εξωδικαστικός Μηχανισμός ρύθμισης οφειλών

Διάρκεια: 8 ώρες, 2 ημέρες

Κόστος συμμετοχής: Μέλη 30 ευρώ, Μη μέλη: 60 ευρώ

 1. 2.Υλοποίηση έργων Αναπτυξιακού Νόμου και ΕΣΠΑ

Διάρκεια: 4 ώρες, 1 ημέρα

Κόστος συμμετοχής: Μέλη 20 ευρώ, Μη μέλη: 40 ευρώ

 1. 3.Εκπιπτόμενες Δαπάνες – Κλείσιμο χρήσης

Διάρκεια: 4 ώρες, 1 ημέρα

Κόστος συμμετοχής: Μέλη 20 ευρώ, Μη μέλη: 40 ευρώ

 1. 4.Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Διάρκεια: 8 ώρες, 2 ημέρες

Κόστος συμμετοχής: Μέλη 30 ευρώ, Μη μέλη: 60 ευρώ

 1. 5.Τεκμηρίωση Ενδοομιλικών Συναλλαγών

Διάρκεια: 4 ώρες, 1 ημέρα

Κόστος συμμετοχής: Μέλη 20 ευρώ, Μη μέλη: 40 ευρώ

 1. 6.Αποτίμηση αξίας επιχείρησης

Διάρκεια: 4 ώρες, 1 ημέρα

Κόστος συμμετοχής: Μέλη 20 ευρώ, Μη μέλη: 40 ευρώ

 1. 7.Μισθοδοσία – Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ

Διάρκεια: 8 ώρες, 2 ημέρες

Κόστος συμμετοχής: Μέλη 30 ευρώ, Μη μέλη: 60 ευρώ

 1. 8.Πρακτικά θέματα στην άσκηση του επαγγέλματος του Λογιστή-Φοροτεχνικού για νέους συναδέλφους

Διάρκεια: 8 ώρες, 2 ημέρες

Κόστος συμμετοχής: Μέλη 30 ευρώ, Μη μέλη: 60 ευρώ

 1. 9.Οικονομικά για μη οικονομικούς

Διάρκεια: 8 ώρες, 2 ημέρες

Κόστος συμμετοχής: Μέλη 30 ευρώ, Μη μέλη: 60 ευρώ

 • Τα σεμινάρια θα διεξάγονται στις νέες αίθουσες του Συλλόγου, Ορφανίδου 1 (περιοχή Δωδεκανήσου με Φράγκων) στον 8ο όροφο, απογευματινές ώρες. Οι ημερομηνίες διεξαγωγής θα ανακοινώνονται  αμέσως μετά τη συμπλήρωση των ολιγομελών τμημάτων.

○ Στους συμμετέχοντες θα δίνονται σημειώσεις καθώς και βεβαιώσεις παρακολούθησης του σεμιναρίου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν τις αιτήσεις τους στη

γραμματεία του Συλλόγου. Θα τηρείται σειρά προτεραιότητας.

          Στη συνέχεια σας παραθέτουμε το έντυπο της αίτησης συμμετοχής.

 

 

 

 

 

 

 

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΣΕ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

 

ΠΡΟΣ     Σ.Ο.Λ.Ν.Θ.                                        Ημερομηνία:     /     /

Επώνυμο:                                   

Όνομα:

Όνομα Πατρός:                                  

Τηλέφωνα επικοινωνίας:                                  

e-mail:

Εργαζόμενος  £        Επιχείρηση εργασίας:

Άνεργος   £                                                     Μέλος του Συλλόγου  £

 

Σημειώστε ποιο-α από τα παρακάτω σεμινάρια ενδιαφέρεστε να παρακολουθήσετε:

 1. 1.Εξωδικαστικός Μηχανισμός ρύθμισης οφειλών             
 2. 2.Υλοποίηση έργων Αναπτυξιακού Νόμου και ΕΣΠΑ
 3. 3.Εκπιπτόμενες Δαπάνες – Κλείσιμο χρήσης
 4. 4.Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα
 5. 5.Τεκμηρίωση Ενδοομιλικών Συναλλαγών
 6. 6.Αποτίμηση αξίας επιχείρησης
 7. 7.Μισθοδοσία – Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ
 8. 8.Πρακτικά θέματα στην άσκηση του επαγγέλματος του Λογιστή-Φοροτεχνικού για νέους συναδέλφους
 9. 9.Οικονομικά για μη οικονομικούς

                                      

                                                                                                              Ο/ Η Δηλ……