ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Καλούνται τα μέλη του Συλλόγου Οικονομολόγων Λογιστών Νομού Θεσσαλονίκης, σε Τακτική Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 12 και 13 του καταστατικού του Συλλόγου την Τετάρτη 22 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 19.00 στα γραφεία του Συλλόγου, Ορφανίδου 1, 8ος όροφος, με θέματα ημερησίας διατάξεως:

1.               Διοικητικός και Οικονομικός απολογισμός του έτους που πέρασε – Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής.

2.               Προϋπολογισμός του νέου έτους.

3.               Κάθε άλλο θέμα που μπορεί να τεθεί για συζήτηση και θα γίνει αποδεκτό από το 51% τουλάχιστον των παρόντων.

Δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση έχουν όλα τα μέλη που είναι οικονομικά τακτοποιημένα.

 

Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί σύμφωνα με το άρθρο 13 του καταστατικού την επόμενη Τετάρτη 29 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 19.00 στα γραφεία του Συλλόγου, Ορφανίδου 1, 8ος όροφος.

 

Θεσσαλονίκη, 6-11-2017

 

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 

Αμοιρίδου Μαρία

 

Κωστόπουλος Βασίλειος