ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΛΑΕΚ ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ

 

 

 1. 1.ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Το σεμινάριο πραγματεύεται όλες τις αλλαγές σε φορολογικά και ασφαλιστικά θέματα, σύμφωνα με τους τελευταίους σχετικούς νόμους.

Απευθύνεται σε λογιστές, βοηθούς λογιστών, εργαζόμενους σε λογιστικά γραφεία και λογιστήρια εταιρειών.

 

 1. 2.ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ – ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ

Το σεμινάριο πραγματεύεται την εργατική νομοθεσία, την ανάλυση του νέου ασφαλιστικού συστήματος και την κατάρτιση σε θέματα μισθοδοσίας.

Απευθύνεται σε λογιστές, βοηθούς λογιστών, εργαζόμενους σε λογιστικά γραφεία και λογιστήρια εταιρειών  σε αρχάριο επίπεδο.

 

3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ – ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

Ενότητες:

 1. 1.Τεχνικές Επικοινωνίας
 2. 2.Προσόντα γραμματέα, Προσωπικές ικανότητες και δεξιότητες
 3. 3.Καθήκοντα  Γραμματέα – Υπ. Γραφείου

(σύνταξη κειμένων, αλληλογραφία, αρχειοθέτηση, οργάνωση συναντήσεων, εκδηλώσεων, παρουσιάσεων, ταξιδιών κλπ)

 1. 4.Οργάνωση γραφείου και εργασιών, Πρωτοβουλία και ανάληψη δράσης, Διαχείριση χρόνου
 2. 5.Δημόσιες σχέσεις, τηλεφωνική και γραπτή επικοινωνία
 3. 6.Ανάπτυξη προσωπικών και συνεργατικών δεξιοτήτων
 4. 7.Αντιμετώπιση κρίσεων στον εργασιακό χώρο
 5. 8.Ποιοτική εξυπηρέτηση πελατών, Αντιμετώπιση δυσαρεστημένων πελατών

 

 

4. Η ΤΕΧΝΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ

Ενότητες:

 1. 1.Τεχνικές Επικοινωνίας
 2. 2.Ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας
 3. 3.Γλώσσα του σώματος
 4. 4.Τεχνικές δημιουργίας θετικού κλίματος στην εργασία – Η παρακίνηση στην εργασία – Μέθοδοι αποτελεσματικής συνεργασίας
 5. 5.Δημόσιες σχέσεις με πελάτες και συνεργάτες
 6. 6.Ανάπτυξη διαπραγματευτικών ικανοτήτων
 7. 7.Διαχείριση κρίσεων και συγκρούσεων  
 8. 8.Αντιμετώπιση εργασιακού άγχους

 

5. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

Ενότητες:

1. Διαχείριση ανθρώπων, καταστάσεων, συμπεριφορών και προβλημάτων

2. Παράγοντες που διέπουν και καθοδηγούν τη συμπεριφορά των ανθρώπων εντός των επιχειρήσεων

3. Διευκολύνσεις και εμπόδια στην αποδοτική λειτουργία της επιχείρησης

4. Διαμόρφωση ηγετικών προσωπικοτήτων

5. Εργασιακά θέματα επικοινωνίας - Διαπροσωπικές σχέσεις 

6. Μέθοδοι λήψης αποφάσεων

7. Διαχείριση κρίσεων και αλλαγών στις εργασιακές σχέσεις

8. Ανάπτυξη προσωπικών και συνεργατικών δεξιοτήτων

 

6. ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΣΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ

Ενότητες:

 1. 1.Τεχνικές Επικοινωνίας
 2. 2.Επικοινωνία και Συναισθηματική νοημοσύνη (EQ)
 3. 3.Συναισθηματική νοημοσύνη στον εργασιακό χώρο
 4. 4.Διαφορές IQ και EQ
 5. 5.Αυτογνωσία
 6. 6.Άγχος στον εργασιακό χώρο
 7. 7.Αντιμετώπιση εργασιακού άγχους
 8. 8.Διαχείριση συγκρούσεων και προβλημάτων στην εργασία

7. ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ & ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΝ

Ενότητες:

 1. 1.Τεχνικές Επικοινωνίας – Δημόσιες σχέσεις
 2. 2.Τεχνικές πωλήσεων
 3. 3.Ανάπτυξη δεξιοτήτων πώλησης
 4. 4.Η τέχνη της διαπραγμάτευσης – Τεχνικές ανάπτυξης διαπραγματευτικών δεξιοτήτων
 5. 5.Ποιοτική εξυπηρέτηση πελατών
 6. 6.Διαχείριση παραπόνων, δυσαρεστημένων πελατών
 7. 7.Marketing – Digital marketing
 8. 8.Ο κύκλος του Ιπποκράτη

 

8. ΠΩΛΗΣΕΙΣ - MARKETING, INTERNET & SOCIAL MEDIA

 

Ενότητες:

 1. 1.Επικοινωνία, Δημόσιες σχέσεις, Εξυπηρέτηση πελατών
 2. 2.Τεχνικές πωλήσεων – Ανάπτυξη δεξιοτήτων πώλησης
 3. 3.Internet και επικοινωνία
 4. 4.Εισαγωγή στο Marketing – On line marketing
 5. 5.Μηχανές αναζήτησης, εργαλεία google
 6. 6.Social media marketing
 7. 7.Digital advertising
 8. 8.Πηγές εισοδήματος, συστήματα πληρωμών

 

 1. 9.ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ:

- ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

- ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Τα σεμινάρια ξένων γλωσσών απευθύνονται σε αρχάριους και προσφέρουν μία πρώτη επαφή με τη γλώσσα. Στόχος είναι η εκμάθηση βασικών γνώσεων λεξιλογίου, συντακτικού και γραμματικής.