ΕΠΙΚΑΙΡΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΩΝ   ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

        Θεματολογία:

  • Υπόχρεοι τεκμηρίωσης Ενδοομιλικών Συναλλαγών από 01/01/2014 και μετά βάσει του Ν. 4172/2013 και Ν. 4174/2013
  • Υπόχρεοι τεκμηρίωσης Ενδοομιλικών Συναλλαγών μέχρι 31/12/2013 βάσει του Ν. 2238/1994
  • Περιεχόμενο Συνοπτικού Πίνακα Πληροφοριών, προθεσμίες υποβολής και παραδείγματα
  • Περιεχόμενο Φάκελου Τεκμηρίωσης, προθεσμίες υποβολής και παραδείγματα
  • Μέθοδοι τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών
  • Φορολογικά πρόστιμα από 01/01/2014 σύμφωνα με τον Ν. 4174/2013

○   Κλειστά τμήματα 15-20 ατόμων

►  Τόπος υλοποίησης: Αίθουσες ΣΟΛΝΘ, Δωδεκανήσου 7, 1ος ορ.

►  Ώρες διεξαγωγής: 17.30-21.50

○    Κόστος συμμετοχής:    

      Οικονομικώς τακτοποιημένα μέλη του Συλλόγου:  30 ευρώ

                     Μη μέλη του Συλλόγου:  50 ευρώ

 

■ Απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής στη γραμματεία μας, 2310513875, solnth@gmail.com.

   Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.