ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

κ. ΓΚΙΚΑ ΧΑΡΔΟΥΒΕΛΗ

Κοινοποίηση:

 

 1. Γ.Γ. Δημοσίων Εσόδων κα Σαββαϊδου Αικατερίνη

 2. Πανελλήνια Ομοσπονδία Οικονομολόγων Ελευθέρων Επαγγελματιών Ελλάδος (Π.Ο.Ο.Ε.Ε.Ε.)

   

  ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας υποβολής διορθώσεων του εντύπου Ε9

   

  Κύριε Υπουργέ,

             

 

 


 Τα τελευταία χρόνια, οι προθεσμίες υποβολής σημαντικών φορολογικών υποχρεώσεων που νομοθετούνται ή ανακοινώνονται, δυστυχώς δεν τηρούνται από την ίδια τη διοίκηση. Οι συνάδελφοι Λογιστές – Φοροτεχνικοί καλούνται κάθε φορά, να διεκπεραιώσουν σε σύντομο χρονικό διάστημα, πλήθος υποχρεώσεων των πελατών τους. Το ίδιο συμβαίνει και με την υποβολή διορθώσεων του εντύπου Ε9 για τα περιουσιακά στοιχεία των φορολογουμένων. Για μία ακόμη φορά, αναγκαζόμαστε να διορθώσουμε σε ασφυκτικά χρονικά περιθώρια, πλήθος λαθών, πολλά από τα οποία προέρχονται από τη μεταφορά των στοιχείων χειρόγραφων δηλώσεων που υποβλήθηκαν από τους φορολογουμένους στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. Σύνηθες φαινόμενο επίσης, αποτελεί και η προβληματική λειτουργία του συστήματος taxisnet. 

Κύριε Υπουργέ,


Ο χρόνος, μικρότερος των 2 μηνών, που τελικά διατέθηκε στους Λογιστές – Φοροτεχνικούς, να διεκπεραιώσουν τις διορθώσεις του Ε9, σε συνδυασμό με τη δυσλειτουργία του συστήματος, καθιστούν αδύνατη την έγκαιρη και έγκυρη ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Ζητούμε να ανακοινώσετε άμεσα παράταση της εν λόγω προθεσμίας.  

 1.            

             Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.                               Ο Γενικός Γραμματέας    

            Β. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ                              Π. ΒΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ