Τι περιλαμβάνει το στρατηγικό σχέδιο 2011-2015 για την ελληνική φορολογική διοίκηση

Τι περιλαμβάνει το στρατηγικό σχέδιο 2011-2015 για την ελληνική φορολογική διοίκηση

Την φορολόγηση αναδρομικά καταθέσεων του εξωτερικού που δεν δικαιολογούνται από τα δηλωθέντα εισοδήματα των κατόχων τους, τη σταδιακή προσαρμογή των αντικειμενικών τιμών των ακινήτων με τις αγοραίες τιμές τους, την προσέγγιση του φόρου στο πετρέλαιο θέρμανσης με τον φόρο στο πετρέλαιο κίνησης με παράλληλη επιδότηση του κόστους για τους καταναλωτές και άλλες ρυθμίσεις για τη φοροδιαφυγή και την αναδιοργάνωση των Δ.Ο.Υ προβλέπει το πενταετές Στρατηγικό Σχέδιο 2011-2015 για την Ελληνική Φορολογική Διοίκηση.

Μεταξύ των ρυθμίσεων περιλαμβάνεται ακόμη η δημοσιοποίηση καταλόγων με τα ονόματα μεγάλων φοροφυγάδων και οφειλετών του δημοσίου με ληξιπρόθεσμα χρέη άνω των 150.000 ευρώ, ο εντοπισμός μέσω αεροφωτογραφιών φορολογούμενων με αδήλωτες πισίνες και η συγχώνευση ή κατάργηση τουλάχιστον 180 εφοριών με τη μεταφορά σημαντικού μέρους του προσωπικού τους στις μεγάλες Δ.Ο.Υ. Στα ΚΕΠ θα μεταφερθεί επίσης, από τις εφορίες, ένα μεγάλο μέρος των τυποποιημένων συναλλαγών με τους φορολογούμενους.

Το σχέδιο εγκρίθηκε από τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και υπουργό Οικονομικών κ. Ευάγγελο Βενιζέλο και σήμερα δόθηκε στη δημοσιότητα.Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωσή του ο υπουργός Οικονομικών «μαζί με το Εθνικό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα κατά της Φοροδιαφυγής που ανακοινώθηκε τον περασμένο Μάιο και το νέο Εθνικό Φορολογικό Σύστημα που θα παρουσιάσουμε τον προσεχή Σεπτέμβριο συγκροτείται, μια ολοκληρωμένη προσέγγιση φορολογικής μεταρρύθμισης που αλλάζει εκ βάθρων το τοπίο των σχέσεων των πολιτών και των επιχειρήσεων με την φορολογική αρχή και εξασφαλίζει ένα δίκαιο, αποτελεσματικό και αναπτυξιακό φορολογικό πλαίσιο».

Αναλυτικά τα μέτρα που προβλέπει το Στρατηγικό Σχέδιο για την ελληνική φορολογική διοίκηση είναι τα ακόλουθα:

- Εφαρμογή του εντατικού προγράμματος είσπραξης ληξιπρόθεσμων οφειλών από μεγάλους οφειλέτες, μέσω καινοτόμων μεθόδων στόχευσης και αναγκαστικής είσπραξης.

- Επιτάχυνση της εφαρμογής των μεταρρυθμίσεων που εισήγαγε η πρόσφατη φορολογική νομοθεσία.

- Εξασφάλιση καλύτερης φορολογικής συμμόρφωσης και αποτελεσματικότερων ελέγχων επί των 1.000 μεγαλύτερων επιχειρήσεων.

- Αντιμετώπιση φοροδιαφυγής Φυσικών Προσώπων Μεγάλης Οικονομικής Επιφάνειας και Ελεύθερων Επαγγελματιών Υψηλού Εισοδήματος μέσω ενεργειών επιβολής συμμόρφωσης βάσει ανάλυσης κινδύνου και παραδειγματικής τιμωρίας σημαντικών παραβατών.

- Υιοθέτηση κεντρικά διευθυνόμενου συστήματος ως προς τους ελέγχους και τις ενέργειες επιβολής συμμόρφωσης στους υπόχρεους υποβολής δηλώσεων παρακρατούμενων φόρων.

- Πλήρης ενεργοποίηση των νέων υπηρεσιακών μονάδων ανάλυσης κινδύνου που συστήνονται στη Γενική Διεύθυνση Φορολογικών Ελέγχων.

- Αξιοποίηση του νέου σώματος ελεγκτών που συγκροτείται με ειδικά προσόντα και συμβόλαια αποδοτικότητας.

- Ανάπτυξη ετήσιου προγράμματος ελέγχων που θα εμπεριέχει μίγμα προσεγγίσεων, περιλαμβανομένων των ελέγχων γραφείου, των ελέγχων επί συγκεκριμένων ζητημάτων, εμπεριστατωμένων συνολικών ελέγχων και στοχευμένων ερευνών βάσει κινδύνου.

- Ολοκλήρωση και γενίκευση εφαρμογής του λογισμικού συστήματος επιλογής και διαχείρισης υποθέσεων ELENXIS καθώς και συναφών συστημάτων επιχειρησιακής υποστήριξης.

- Διαμόρφωση συνεχούς προγράμματος επαγγελματικής ανάπτυξης για το ελεγκτικό προσωπικό.

- Παροχή της δυνατότητας στη φορολογική διοίκηση να εφαρμόζει διεθνώς αναγνωρισμένες μεθόδους έμμεσου ελέγχου και στατιστικού προσδιορισμού βεβαιούμενων φόρων για όσους παραλείπουν να υποβάλουν δηλώσεις.

- Αξιοποίηση των νέων δυνατοτήτων άντλησης πληροφοριών από το τραπεζικό σύστημα και διασταύρωση στοιχείων μέσω κατάλληλων πληροφοριακών συστημάτων.

- Ενίσχυση του στελεχιακού δυναμικού του ΣΔΟΕ με την ανανέωση και αύξηση του προσωπικού του.

- Πολλαπλασιασμός των προληπτικών ελέγχων και των ορατών περιπολιών για την αποτροπή παραβατικών συμπεριφορών.

- Αύξηση της ταχύτητας και του ποσοστού ανταπόκρισης στις καταγγελίες των πολιτών.

- Ανάπτυξη κοινών επιχειρησιακών σχεδίων με το νέο σώμα δίωξης οικονομικού εγκλήματος της ελληνικής αστυνομίας, το λιμενικό σώμα, τα τελωνεία, τη δημοτική αστυνομία κλπ. για τη ριζική πάταξη του παραεμπορίου και λαθρεμπορίου.

- Νέα μέθοδος σήμανσης τσιγάρων και αλκοολούχων ποτών, εγκατάσταση συστημάτων μέτρησης εισροών-εκροών στα βενζινάδικα, και ενεργοποίηση περιπολιών του ΣΔΟΕ με θαλάσσια μέσα.

- Εφαρμογή συστημάτων αεροφωτογράφησης για εντοπισμό αδήλωτων κολυμβητικών δεξαμενών και πολυτελών κατοικιών.

- Σταδιακή προσέγγιση της τιμής πετρελαίου θέρμανσης με τη τιμή πετρελαίου κίνησης με παράλληλη επιδότηση κόστους στους καταναλωτές.

- Εντοπισμός περιπτώσεων 'επιδεικτικής κατανάλωσης' δηλαδή φυσικά πρόσωπα που απολαμβάνουν πολυτελή διαβίωση τέτοια που δεν δικαιολογείται βάσει των φόρων που καταβάλουν.

- Αύξηση του αριθμού διεθνών συμβάσεων ανταλλαγής φορολογικών πληροφοριών περιλαμβανομένων και ειδικών συμφωνιών με χώρες υποδοχής τραπεζικών καταθέσεων (Ελβετία, Λιχτενστάιν κ.α).

- Σταδιακή προσέγγιση των αντικειμενικών αξιών ακινήτων προς τις επικρατούσες τιμές αγοράς.

- Ανασχεδιασμός σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο των υπηρεσιακών μονάδων που ενεργοποιούνται στην αναγκαστική είσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών.

- Ταχεία ενεργοποίηση το νέου σώματος ελεγκτών αναγκαστικής είσπραξης που επιλέγεται βάσει ειδικών προσόντων και γνώσεων.

- Ταχύρρυθμα προγράμματα εκπαίδευσης των ελεγκτών αναγκαστικής είσπραξης.

- Αξιοποίηση εξωτερικών συμβούλων που σε στενή συνεργασία με τις αρμόδιες φορολογικές υπηρεσίες θα εντοπίζουν περιουσιακά στοιχεία των οφειλετών για την εξασφάλιση των απαιτήσεων του δημοσίου.

- Τακτική δημοσιοποίηση των μεγάλων ληξιπρόθεσμων οφειλετών με χρέη άνω των 150.000 ευρώ όπως προβλέπεται σε πρόσφατη νομοθετική διάταξη.

- Ενεργοποίηση των διατάξεων προσωρινής κράτησης για μεγάλους φοροφυγάδες.

- Ταχεία στελέχωση και ενεργοποίηση των υπηρεσιών του εισαγγελέα οικονομικού εγκλήματος, ο οποίος θα ιεραρχήσει τις ενέργειές του ξεκινώντας από τους μεγάλους φοροφυγάδες.

- Συγκρότηση συστήματος στατιστικής παρακολούθησης των αποτελεσμάτων των νέων δικονομικών διαδικασιών.

- Συστηματική δημοσιοποίηση των ονομάτων μεγάλων παραβατών.

- Εντατικοποίηση των διοικητικών ποινών αναστολής λειτουργίας επαγγελματικών εγκαταστάσεων.

- Συγκέντρωση στοιχείων για καταθέτες εξωτερικού (περιλαμβανομένης και της χρήσης πιστωτικής κάρτας αλλοδαπής τράπεζας) για τους οποίους δεν δικαιολογείται η προέλευση των πόρων ή δεν δηλώθηκαν οι αποκτηθέντες τόκοι. Ειδικότερα θα προβλεφθεί η αναδρομική επιβολή φόρου επί του κεφαλαίου και των τόκων τέτοιων περιπτώσεων.

- Κατάργηση του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και ενσωμάτωση των απαραίτητων διατάξεων στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.

- Εξορθολογισμός του Κώδικα Ποινών και κλιμάκωση των ποινών με βάση το φορολογικό παρελθόν του φορολογούμενου..

- Ανάθεση όλων των εισπράξεων και πληρωμών των ΔΟΥ στο Τραπεζικό σύστημα.

- Διεξαγωγή αυτοματοποιημένων ελέγχων εξ αποστάσεως με ηλεκτρονική διαβίβαση των στοιχείων της επιχείρησης

- Κατάργηση μεγάλου αριθμού ΔΟΥ και μεταφορά στα ΚΕΠ ή σε "Παράθυρα Φορολογικής Εξυπηρέτησης" όσων συναλλαγών πολιτών δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν εξ αποστάσεως με ηλεκτρονικό τρόπο.

- Διεξαγωγή μελέτης για το φάσμα και τις μεθόδους παροχής πληροφοριών και εξατομικευμένης εξυπηρέτησης στους φορολογούμενους. Περιλαμβάνεται μελέτη οργάνωσης των ενδοϋπηρεσιακών διαύλων παροχής πληροφοριών στην ανωτέρω υπηρεσία.

-Ανάπτυξη προσωπικού, εξοπλισμού και υποδομών της πιο πάνω υπηρεσίας εξυπηρέτησης.

- Κλαδικά στοχευμένες εκστρατείες ενίσχυσης της φορολογικής συμμόρφωσης μέσω Επιμελητηρίων και λοιπών συλλογικών φορέων.

- Εισαγωγή προγραμμάτων διαμόρφωσης φορολογικής συνείδησης στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

-* Παροχή κινήτρων για επίδειξη υψηλού βαθμού φορολογικής συμμόρφωσης: σήμα συνεπούς φορολογούμενου για εμπόρους και ελεύθερους επαγγελματίες (που αποδίδεται μετά από 2 διαδοχικούς ελέγχους χωρίς ευρήματα) και παροχή φορολογικών εκπτώσεων ή διευκολύνσεων πληρωμής.

- Πλήρη ενεργοποίηση του Σώματος Φορολογικής Διαιτησίας.

- Οργάνωση και εφαρμογή της διαδικασίας διοικητικής επίλυσης φορολογικών διαφορών εντός του Υπουργείου Οικονομικών.

- Σύσταση της νέας υπηρεσιακής μονάδας εσωτερικών υποθέσεων στις Δ.Ο.Υ που θα υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Οικονομικών.

- Γενικευμένη χρήση του πληροφοριακού συστήματος ELENXIS για την εκ των υστέρων αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των ελέγχων.

- Υποκατάσταση ελεγκτικών διαδικασιών από τα φορολογικά πιστοποιητικά που συντάσσονται από λογιστές και ορκωτούς ελεγκτές.

- Απλοποίηση και διευκρίνιση των φορολογικών διατάξεων ιδιαίτερα ως προς την τήρηση των βιβλίων και στοιχείων της επιχείρησης και του ορισμού των παραγωγικών δαπανών.

- Διεξαγωγή τακτικών προγραμμάτων κατάρτισης για τους υπαλλήλους και τα διευθυντικά στελέχη ώστε να υπάρξει ευαισθητοποίηση σχετικά με το τι νοείται ως ανάρμοστη συμπεριφορά.

- Ενεργοποίηση των πρόσφατων διατάξεων για πειθαρχικά συμβούλια με νέα σύνθεση που τα καθιστά ανεξάρτητα από τους εκπροσώπους των εργαζομένων.

- Ενεργοποίηση των πρόσφατων διατάξεων που επιβάλουν κακουργηματικές ποινές στους υπαλλήλους του υπουργείου που θα συλληφθούν με τη κατηγορία της παθητικής δωροδοκίας ανεξάρτητα ποσού.

- Επιτάχυνση των διαδικασιών παραπομπής επίορκων υπαλλήλων αξιοποιώντας το νέο θεσμό του εισαγγελέα οικονομικού εγκλήματος

- Δημιουργία ισχυρού πλαισίου προστασίας πολιτών που να εξασφαλίζει πλήρως τη δυνατότητα καταγγελίας και ενημέρωσης για τη πορεία της χωρίς να αποκαλύπτεται η ταυτότητα του καταγγέλλοντος.

- Συστήνεται νέο σώμα φορολογικών ελεγκτών βεβαίωσης και αναγκαστικής είσπραξης οι οποίοι θα δεσμεύονται με συγκεκριμένα "συμβόλαια" επίτευξης στόχων.

- Συγκροτείται νέα Γενική Διεύθυνση Ελέγχων και Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων με στόχο να αποκτήσει και επιχειρησιακές αρμοδιότητες αλλά και ικανότητα σχεδιασμού, ανάλυσης κινδύνου και παρακολούθησης του ελεγκτικού και εισπρακτικού έργου.

- Συγκροτείται ειδικό Σώμα Φορολογικών Διαιτητών ως ανεξάρτητη αρχή για την εξωδικαστική επίλυση φορολογικών διαφορών.

- Κατάργηση ή συγχώνευση τουλάχιστον 180 ΔΟΥ βάσει συγκεκριμένων αντικειμενικών κριτηρίων και συγκέντρωση αρμοδιοτήτων και στελεχιακού δυναμικού σε μεγάλες ΔΟΥ στη πρωτεύουσα κάθε νομού με (εξαίρεση Αθήνα, Θεσσαλονίκη και νησιά).

- Μεταφορά από τις ΔΟΥ στα ΚΕΠ του συνόλου των τυποποιημένων συναλλαγών των πολιτών

 

Πηγή:newsbeast