Σύλλογος Οικονομολόγων Λογιστών Νομού Θεσσαλονίκης
Διεύθυνση:
Ορφανίδου 1, 8ος όροφος
(Δωδεκανήσου με Φράγκων)
Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο: 2310-513875
Fax: 2310-534463