Σύλλογος Οικονομολόγων Λογιστών Νομού Θεσσαλονίκης
Διεύθυνση:
Δωδεκανήσου 7, 1ος όροφος
Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο: 2310-513875
Fax: 2310-534463